Algemene voorwaarden

1 Algemene gegevens

Ondernemingsgegevens:

‘dehangaar.be’ en ‘De Hangaar’

Luc Savoné

Hoogkantstraat 5

3690 Zutendaal

ondernemingsnummer BE 0866.714.893

Onderhevige voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment, op elke aankoop die de klant plaatst en op elke verhuring van materiaal bij De Hangaar.

2 Prijs

Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen, maar zonder eventuele verzendkosten. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Desgevallend kunnen de prijzen ook na het tot stand komen van een overeenkomst nog gecorrigeerd worden. Leveringskosten worden aan de koper meegedeeld bij het uitchecken van de digitale winkelwagen. Leeggoed wordt verrekend via je winkelkar op de website of bij levering indien betaling op factuur. Als extra dienstverlening nemen wij ook leeggoed terug van producten die niet bij ons zijn aangekocht. U dient deze mee in te geven in het winkelmandje.

3 Betaling

Betalingen van de bestellingen via de online web shop zijn direct te betalen via het beveiligde platform van Mollie (https://www.mollie.com/be). Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen. Indien de betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld doordat gekozen wordt voor een financieel betalingsmiddel dat dergelijke onmiddellijke betaling niet kan tewerkstellingen, bepaalt De Hangaar een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Hangaar beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling, vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt De Hangaar zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Onze site is uitgerust met SSL. Secure Sockets Layer. SSL zorgt voor een versleutelde verbinding tussen twee computers. Met deze versleutelde verbinding kun je data veilig over het internet sturen. Zo voorkom je dat internetcriminelen gevoelige informatie kunnen inzien of aanpassen.

Let op het groen slotje en de vermelding ‘https’ in de adresbalk. De betalingen gebeuren via Mollie, een erkende afhandelaar voor online betalingen. Als klant heeft u heeft de keuze uit volgende betaalwijzen:

– PayPal

– kredietkaart

– bankkaart/bancontact app

– contant bij levering

– factuur/overschrijving

– iDEAL

4 Levering

Wij leveren enkel aan huis. Na bestelling zetten wij zo snel mogelijk uw bestelling klaar. Zodra deze is klaargezet zullen wij u verwittigen telefonisch of per email. De bestelling wordt geleverd op de door u gekozen dag en tijdstip.

Ons levergebied situeert zich in en om Zutendaal. (3690 Zutendaal, 3600 Genk, 3665 / 3668 As, 3630? Maasmechelen, 3620 / 3621 Lanaken, 3740 Bilzen, 3590 Diepenbeek). De leveringsvoorwaarden zijn hier te vinden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

5 Retourneren

Indien u teveel besteld heeft voor een feest of evenement, dan worden te veel bestelde producten teruggenomen tegen aankoopprijs.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, en de originele factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Worden niet teruggenomen: gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen, en artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.

Meer info vind je op volgende links

http://economie.fgov.be/nl/consument/Handelspraktijken/Herroepingstermijnen

Het modelformulier mbt herroepingsrecht vindt u hier: http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_WER_VI_Modelformulier_voor_herroeping_tcm325-246013.pdf

6 Privacy

Lees onze privacy policy op de website.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, De Hangaar heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Wij respecteren strikt de GDPR wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven en de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op onze site, ter consultatie, wijziging of verwijdering.

In mei 2016 zijn nieuwe regels voor databescherming vastgesteld die Europa klaarmaken voor het digitale tijdperk. Meer dan 90% van de Europeanen vindt dat de gegevensbescherming in de hele EU gelijk moet zijn, ongeacht waar de gegevens worden verwerkt.

De algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Verordening (EU) 2016/679) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Deze verordening versterkt de grondrechten van de burgers in het digitale tijdperk en bevordert het handelsverkeer door de regels voor bedrijven in de digitale eengemaakte markt te vereenvoudigen. Doordat er nu nog maar één enkele wet is, komt er een einde aan versnippering en dure administratieve rompslomp.

De verordening is op 24 mei 2016 van kracht geworden en zal met ingang van 25 mei 2018 van toepassing zijn.

7 Toepasselijke recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, en meer bepaald de rechtbanken van het arrondissement Tongeren.